ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


05/มิ.ย./2560  

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา >> Click

2. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา >> Click

3. ปฏิทินการศึกษา >> Click

 


09/ต.ค./2560  

การจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันที่  13-18 มิถุนายน  2561

-----------------------------------------------------