ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ


05/มิ.ย./2560  

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา >> Click

2. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา >> Click

3. ปฏิทินการศึกษา >> Click

 


09/ต.ค./2560  

การจัดการเรียนการสอน

ส่งผลการศึกษาและประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561

1. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษาในระบบ ESS และเอกสารที่ลงนามแล้วส่งที่งานบริการการศึกษาและวิจัย (คณะ) ภายในวันที่  30 ตุลาคม  2561 เวลา 16.00 น.

2. คณะอนุมัติผลการศึกษา วันที่  6 พ.ย.  2561 

3. ประกาศผลการศึกษาในระบบ ESS วันที่  7 พ.ย. 2561

----------------------------------------------------

*น.ศ. ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระบบจะเปิดประมาณเวลา 11.00 น. 

ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2561

1. นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียน วันที่ 8-12 พ.ย. 2561 >> Click

2. เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันที่ 12 พ.ย. 2561